Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
vmab
Tanja Classic s.r.o.

Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3

http://www.gmhs.cz

Spolek Via musica ad beatum z.s.

www.adbeatum.cz

Via musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o. ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy, ZUŠ
pořádá IX. ročník
Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka. 

Harmonogram 9. ročníku

Rozpis akustických zkoušek

Brožura

Výsledky 1. kategorie

Výsledky 2. kategorie

Výsledky 3. kategorie

Výsledky 4. kategorie

Výsledky 5. kategorie

Držitelé hlavních cen a ocenění

 


 Soutěžní podmínky (Ke stažení zde)

Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
Komenského nám.9, Praha 3, ve dnech 22.- 24. října 2021.

 1. Soutěž je vypsána pro houslisty, kteří navštěvují základní umělecké školy, konzervatoře, střední školy s hudebním zaměřením, soukromé umělecké školy nebo soukromou výuku, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 16 ti let.
 2. Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů je podmínkou (díla autorů 20. nebo 21. století ve IV. a V. kategorii mohou být hrána z not)
 3. Nedodržení soutěžních pravidel může být postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 4. Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 5. Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 6. Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 7. Držitelé titulu "Absolutní vítěz" se soutěže nemohou zúčastnit.

 

Rozdělení věkových kategorií a minutáže

I. kategorie nejmladších do 8 let - soutěžící narození v roce 2013 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 3 - 7 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č.2 nebo 3 | ke stažení

II. kategorie do 10 let - soutěžící narození v roce 2011 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 4 - 10 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č. 7 nebo 35 | ke stažení

III. kategorie do 12 let - soutěžící narození v roce 2009 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 7 – 12 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: První polohové etudy č.36 nebo 48 nebo 50 | ke stažení

IV. kategorie do 14 let - soutěžící narození v roce 2007 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 10 - 17 minut s podmínkou zařazení děl minimálně dvou rozdílných stylových období.
Z toho jedno dílo českého autora ( z jakéhokoli období )

V. kategorie – do 16 let - soutěžící narození v roce 2005 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 14 – 20 minut s podmínkou zařazení minimálně dvou rozdílných stylových období. Z toho jedno dílo českého autora 20. nebo 21. století - díla zkomponovaná po roce 1914.

Složení poroty:

 • Václav Hudeček – předseda poroty, houslový virtuos
  portretPatří mezi nejvýznamnější české houslové virtuosy. V letech 1959 a 1964-1968 byl nejprve soukromým žákem prof. PhDr. Josefa Micky a později jeho studentem na Pražské konzervatoři. Na podzim roku 1967, tedy ve svých patnácti letech, vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra a tím zahájil svou mezinárodní kariéru. Je jediným českým žákem legendárního houslisty D. Oistracha. Pražskou HAMU absolvoval ve třídě Prof. Václava Snítila. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další). Václav Hudeček se ovšem stará i o mladou generaci houslistů, a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích na Akademii V. Hudečka, tak i představováním těch nejlepších mladých houslistů jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné, nebo na festivalu „Svátky hudby“ v Praze. V roce 2007 obdržel z rukou prezidenta Václava Klause vysoké vyznamenání "Za zásluhy o stát" v oblasti kultury. V roce 2012 získal při příležitosti životního jubilea stříbrnou medaili hlavního města Prahy z rukou primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody. O dva roky později se stal čestným občanem Prahy 2. V roce 2015 obdržel od prezidenta Italské republiky prestižní vyznamenání Řád rytíře italské hvězdy „Cavaliere dell’Ordine della Stella d‘Italia“
  www.vaclav-hudecek.cz
 • Milan Vítek - Oberlin Conservatory of Music, USA
  portretMilan Vítek působil od roku 1974 jako profesor na Královské hudební akademii v Kodani a od roku 1992 jako hostující profesor na Hudební Akademii v Göteborgu. Před odchodem do Dánska byl zakládajícím členem, koncertním mistrem a sólistou komorního souboru Pražští komorní sólisté. S tímto souborem, jehož dirigentem byl V. Neumann, uskutečnil mnoho koncertů doma i v zahraničí. Neméně bohatou koncertní činnost vyvinul jako primarius Českého noneta a houslista v klavírním triu Pro Camera. Po odchodu do zahraničí působil nejdříve jako alternující koncertní mistr v Dánské Královské opeře a dva roky jako profesor na Mc.Master University v kanadském Hamiltonu. Milan Vítek působí jako pedagog na mnoha mezinárodních houslových kurzech: Aldeburgh (Anglie), Keshet Eilon (Izrael), Yokosuka Festival (Japonsko) a Yuriko Kuronuma Academy (Mexiko, Mexico City ), Weikersheim (Německo), Savonlinna (Finsko) a mnoha dalších. Je zván jako porotce na mnoho soutěží např. v Dánsku, Německu, Japonsku, Estonii a Itálii. Jeho žáci jsou vítězi a laureáti mnoha prestižních mezinárodních soutěží jako C. Nielsen, J. Kocian, Heino Eller a The Queen Elisabeth v Belgii, Washington International String Competition, Yehudi Menuhin International Violin Competition, Jean Sibelius aj. Od srpna 2001 je stálým profesorem houslové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu v USA. https://www.oberlin.edu/milan-vitek
 • Jiří Fišer – Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
  portretJe absolventem Plzeňské konzervatoře ve třídě M. Macháčka a HAMU ve třídě prof. A. Moravce. V roce 1977 se aktivně zúčastnil mistrovského kurzu u N. Milsteina. V letech 1978 – 1985 zastával místo zástupce koncertního mistra v Sukově komorním orchestru a poté nastoupil jako primárius Doležalova kvarteta, kde působil do roku 2004. Od roku 1996 je pedagogicky činný na Gymnáziu a Hudební škole Hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Zcela mimořádné umělecké a mezinárodní soutěžní úspěchy jeho žáků a absolventů - např. Jan Mráček, Petra Vilánková, Petr Matěják - jej řadí mezi přední houslové pedagogy současnosti.
 • Pavel Kudelásek – Pražská konzervatoř, HAMU Praha
  portretAbsolvoval Pražskou konzervatoř v houslové třídě prof. J. Foltýna a HAMU v Praze ve třídě prof. A. Moravce. Studium si doplnil u prof. Kato Havas. Stál u zrodu houslového oddělení Konzervatoře v Českých Budějovicích. Od roku 1993 je profesorem houslové hry na Pražské konzervatoři a působí též na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Je autorem odborných prací (např.„Interpretace Bachových Sonát a partit pro sólové housle“). Je zván do porot domácích i mezinárodních soutěží a k vedení mistrovských kurzů. Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady významných souborů (Český komorní orchestr, Dvořákovo kvarteto, Pro Arte Antiqua), spolupracoval s Českým nonetem. Roku 2006 mu byla za propagaci české hudby udělena Masarykovou akademií umění cena Rudolfa II.
  www.triartmanagement.cz
 • Jiří Panocha – primárius Panochova kvarteta, HAMU Praha
  portretByl již od počátku své hudební kariéry vynikajícím houslistou. V roce 1972 vyhrál na Karajanově soutěži v Berlíně konkurs na místo koncertního mistra Mezinárodního studentského orchestru, ve kterém si zahrál pod Karajanovou taktovkou. Koncertoval ve většině evropských zemí a také v USA, Kanadě, Mexiku, Japonsku aj. Při studiu na Pražské konzervatoři založil v  roce 1968 pod vedením prof. Josefa Micky Panochovo kvarteto a ve své činnosti pokračovali i při studiu na HAMU v Praze. Pod vedením Jiřího Panochy kvarteto procestovalo téměř celý svět a nahrálo bezpočet hudebních nosičů u českých i zahraničních hudebních vydavatelství. Své dlouholeté zkušenosti zúročuje Jiří Panocha při pedagogické činnosti na Akademii múzických umění, kde vyučuje hře na housle. Skutečnost, že kvarteto hraje pod jeho vedením v nezměněné sestavě od roku 1971, svědčí o jeho dalším nesporném talentu, pozitivně ovlivňovat a stmelovat kolektiv.
  Panochovo-kvarteto
 • Jakub Černohorský – Janáčkova filharmonie Ostrava
  portretVystudoval konzervatoř v Ostravě ve třídě prof. Mgr. Vítězslava Kuzníka (1988-1994). Poté navštěvoval Akademii múzických umění v Praze, kde pod vedením prof.Petra Messiereura absolvoval v roce 1998. Svéhudení vzdělání dovršil na Toho School of Music v Toyamě v Japonsku. Je laureátem mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oborech housle (1991) a smyčcové kvarteto (1993). Za svéhouslové umění byl vyznamenán na festivalu Kent Blossom Music v USA, kde obdržel prestižní cenu Joseph Gingold Award. V letech 1998 - 2004 působil jako houslový pedagog na Janáčkově konzervatořiv Ostravě. V roce 2005 se stal uměleckým vedoucím Janáčkova komorního orchestru. Od roku 2007 zastává pozici koncertního mistra Janáčkovy filharmonie Ostrava. Je často zván jako sólista i komorníhráč k účasti na významných festivalech a jiných prestižních kulturních událostech. Pravidelně spolupracuje např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Saint Gellert Orchestra Szeged, Ensemble BerlinPrag, komorním festivalovým orchestrem SHF, Pavel Haas quartet, Jiřím Vodičkou a dalšími předními českými i zahraničními umělci. Je primáriem Benda quartet.
 • Pavel Zejfart – člen Panochova kvarteta, ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav a ZUŠ Kladno
  portretVěnoval se nejprve zpěvu, hře na klavír a herectví. V dětství se představil jako herec a zpěvák ( opera H. Krásy „Brundibár“, inscenace „Oliver Twist“ a film Václava Kršky „Jarní vody“ podle Turgeněvovy novely ). Na housle se začal učit hrát až v jedenácti letech a po soukromé přípravě u prof. J. Micky se stal jeho posluchačem I. ročníku Pražské konzervatoře. Na podzim roku 1968 se ujal role sekundisty Panochova kvarteta. Pavel Zejfart studoval komorní hru u prof. Raphaela Hillyera ve Weimaru a svá studia ukončil na AMU v Praze u prof. Nory Grumlíkové. Jako člen dnes světově uznávaného kvarteta se stal nositelem mnoha ocenění: titulu laureáta soutěže Pražského jara 1975, Zlaté medaile v Bordeaux (1976), Stern der Woche in München (1982), Zlaté desky Supraphonu (1982), Grand Prix Academie Charlese Crose v Paříži (1983) a prestižní ceny MIDEM-Cannes Classical Awards (1995). Pedagogicky působil a působí v Lake District Summer School of Music (Anglie), Yale University in Norfolk (USA) a Kusatsu Academy (Japonsko). Panochovo-kvarteto

Ceny a ocenění:

 • V každé kategorii může být udělena I., II. a III. cena; ceny může porota dělit.
 • Mohou být udělena také Čestná uznání.
 • Každý účastník získá Diplom za účast.

Mimořádné ceny a ocenění:

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek do soutěže: 10.9.2021

Přihláška

 • Účastnický poplatek ve výši 800,- Kč je nutno uhradit rovněž do 10.9.2021 převodem na bankovní účet: 115-4653090267/0100 
 • Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího ve tvaru: 13 - dále den, měsíc a rok ( např. je-li narozen 6.1. 2004, pište 13060104 a do zprávy pro příjemce uveďte: Soutěž JM a jméno soutěžícího, příp. název hudební školy, velmi nám tím usnadníte identifikaci platby.
 • Přihlášku vyplňte online a odešlete. Prosím netiskněte, neskenujte.
 • Účastnický poplatek je nevratný.
 • Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.
 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vyplněním a podáním přihlášky  zákonný zástupce soutěžícího souhlasí se zpracováním osobních údajů soutěžícího pro potřeby soutěže a s použitím obrazových záznamů a videozáznamů pro propagaci soutěže bez nároku na honorář.

Seznam doporučené (nepovinné) literatury:

 • Sylvie Bodorová: Dža More - pro sólové housle
 • Petr Eben:
  • Saul u věštkyně v Én-Dóru - starozákonní freska pro housle a klavír
  • Sonatina semplice
 • Luboš Fišer:
  • Ruce – Sonáta pro housle a klavír
  • Amoroso – pro housle a klavír (pouze pro II. a III. kategorii)
 • Ilja Hurník:
  • Ciacona pro housle a klavír
  • Grave pro housle a klavír (pouze II. a III. kategorie)
  • Partita pro housle a klavír (možný výběr)
  • Suita pro sólové housle (možný výběr)
 • Lukáš Hurník: Tři věty pro housle a klavír ( možný výběr )
 • Viktor Kalabis: Aleluja (žalm 150), op.74 - starozákonní freska pro housle a klavír
 • Oldřich F. Korte:
  • Filosofické dialogy
  • Elíhú kontra Jób – starozákonní freska pro housle a klavír
 • Jan Kučera:"Teče voda, teče" Sedm snadných variací na lidovou píseň ve slohu slavných skladatelů pro housle a klavír" Ke stažení zde.
 • Jiří Teml: Divadlo ( Tři obrázky) pro housle a klavír ( k zakoupení zde)
 • Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
 • Vít Micka: Concertino pro housle a klavír, Zasněná víla pro housle a klavír
 • Luboš Sluka:
  • Consonanza con Mozart pro housle a klavír
  • Due pezzi – Dva elegické kusy pro housle a klavír
 • Lukáš Sommer: Déja vu - in memoriam Maurice Ravel pro housle a klavír

 

Děkujeme za podporu / Thank you for your support

sfk prague  parker2
crystal bibelot  moleskine
 digi
 svatky hudby pg  srpg  kplus
 NCHF.png  Alena Zejfarová  smolnice

Rodina PhDr. Josefa Micky

       

 

Historie ročníků