Via musica ad beatum z.s.

zapsaný do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. značkou L 63318

Sídlo spolku: Do Klukovic 1163/4, Praha 5  152 00

IČ: 04301421, DIČ:CZ04301421

Číslo bankovního účtu:115-4653090267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Zastupuje předseda spolku: MgA. Ondřej Lébr 

Tel.: +420 777 246 177

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.