Přihláška na XII. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“

Účastnický poplatek ve výši 700,- Kč je nutno uhradit rovněž do 31.3.2021 převodem na bankovní účet: 115-4653090267/0100
Jako variabilní symbol uvádějte prosím den, měsíc a rok narození soutěžícího (např. je-li narozen 6.1. 2002, pište 060102 a do zprávy pro příjemce uveďte: PRG a jméno soutěžícího, příp. název hudební školy, velmi nám tím usnadníte identifikaci platby.
Účastnický poplatek je nevratný.
Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.

S veškerými dotazy či nejasnostmi se prosím obracejte na tel. 608982995 nebo na e-mail: tanja@koncertniagentura.cz

Datum konání:

7.-9.5.2021

Místo konání:

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
Komenského nám. 9/400
13000 Praha 3

Ukončení registrace:

31.3.2021

Cena/poplatek:

700,- Kč (uhradit do 31.3.2021)

Registrace je ukončena.