Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
vmab
Tanja Classic s.r.o.

Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3

http://www.gmhs.cz

Spolek Via musica ad beatum z.s.

www.adbeatum.cz

Via musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o. ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy, ZUŠ
pořádá VIII. ročník
Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky
pod záštitou Václava Hudečka.

Výsledky 1. kategorie

Výsledky 2. kategorie

Výsledky 3. kategorie

Výsledky 4. kategorie

Výsledky 5. kategorie

Držitelé hlavních cen a ocenění

Brožura ke stažení zde

Vyjádření solidarity se zrušením 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže.

 


 Soutěžní podmínky (Ke stažení zde)

Soutěž se uskuteční formou video nahrávek. Porota bude jednotlivé snímky hodnotit 17.-18. října 2020.

Technické specifikace pro zaslání video nahrávek zde.

 1. Soutěž je vypsána pro houslisty, kteří navštěvují základní umělecké školy, konzervatoře, střední školy s hudebním zaměřením, soukromé umělecké školy nebo soukromou výuku, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 16 ti let.
 2. Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů je podmínkou (díla autorů 20. nebo 21. století ve IV. a V. kategorii mohou být hrána z not)
 3. Nedodržení soutěžních pravidel může být postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 4. Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 5. Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 6. Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 7. Držitelé titulu "Absolutní vítěz" se soutěže nemohou zúčastnit.

 

Rozdělení věkových kategorií a minutáže

I. kategorie nejmladších do 8 let - soutěžící narození v roce 2012 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 3 - 7 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č.2 nebo 3 | ke stažení

II. kategorie do 10 let - soutěžící narození v roce 2010 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 4 - 10 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č. 7 nebo 35 | ke stažení

III. kategorie do 12 let - soutěžící narození v roce 2008 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 7 – 12 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: První polohové etudy č.36 nebo 48 nebo 50 | ke stažení

IV. kategorie do 14 let - soutěžící narození v roce 2006 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 10 - 17 minut s podmínkou zařazení děl minimálně dvou rozdílných stylových období.
Z toho jedno dílo českého autora ( z jakéhokoli období )

V. kategorie – do 16 let - soutěžící narození v roce 2004 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 14 – 20 minut s podmínkou zařazení minimálně dvou rozdílných stylových období. Z toho jedno dílo českého autora 20. nebo 21. století - díla zkomponovaná po roce 1914.

Doporučená skladba "Divadlo" ( Tři obrázky ) pro housle a klavír z pera Jiřího Temla zkomponovaná pro VIII. ročník soutěže ke stažení ZDE. Nejlepší interpretace bude dotována finanční cenou ve výši:4.000.-CZK

Složení poroty:

 • Václav Hudeček – předseda poroty, houslový virtuos
  portretPatří mezi nejvýznamnější české houslové virtuosy. V letech 1959 a 1964-1968 byl nejprve soukromým žákem prof. PhDr. Josefa Micky a později jeho studentem na Pražské konzervatoři. Na podzim roku 1967, tedy ve svých patnácti letech, vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra a tím zahájil svou mezinárodní kariéru. Je jediným českým žákem legendárního houslisty D. Oistracha. Pražskou HAMU absolvoval ve třídě Prof. Václava Snítila. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další). Václav Hudeček se ovšem stará i o mladou generaci houslistů, a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích na Akademii V. Hudečka, tak i představováním těch nejlepších mladých houslistů jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné, nebo na festivalu „Svátky hudby“ v Praze. V roce 2007 obdržel z rukou prezidenta Václava Klause vysoké vyznamenání "Za zásluhy o stát" v oblasti kultury. V roce 2012 získal při příležitosti životního jubilea stříbrnou medaili hlavního města Prahy z rukou primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody. O dva roky později se stal čestným občanem Prahy 2. V roce 2015 obdržel od prezidenta Italské republiky prestižní vyznamenání Řád rytíře italské hvězdy „Cavaliere dell’Ordine della Stella d‘Italia“
  www.vaclav-hudecek.cz
 • Milan Vítek - Oberlin Conservatory of Music, USA
  portretMilan Vítek působil od roku 1974 jako profesor na Královské hudební akademii v Kodani a od roku 1992 jako hostující profesor na Hudební Akademii v Göteborgu. Před odchodem do Dánska byl zakládajícím členem, koncertním mistrem a sólistou komorního souboru Pražští komorní sólisté. S tímto souborem, jehož dirigentem byl V. Neumann, uskutečnil mnoho koncertů doma i v zahraničí. Neméně bohatou koncertní činnost vyvinul jako primarius Českého noneta a houslista v klavírním triu Pro Camera. Po odchodu do zahraničí působil nejdříve jako alternující koncertní mistr v Dánské Královské opeře a dva roky jako profesor na Mc.Master University v kanadském Hamiltonu. Milan Vítek působí jako pedagog na mnoha mezinárodních houslových kurzech: Aldeburgh (Anglie), Keshet Eilon (Izrael), Yokosuka Festival (Japonsko) a Yuriko Kuronuma Academy (Mexiko, Mexico City ), Weikersheim (Německo), Savonlinna (Finsko) a mnoha dalších. Je zván jako porotce na mnoho soutěží např. v Dánsku, Německu, Japonsku, Estonii a Itálii. Jeho žáci jsou vítězi a laureáti mnoha prestižních mezinárodních soutěží jako C. Nielsen, J. Kocian, Heino Eller a The Queen Elisabeth v Belgii, Washington International String Competition, Yehudi Menuhin International Violin Competition, Jean Sibelius aj. Od srpna 2001 je stálým profesorem houslové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu v USA. https://www.oberlin.edu/milan-vitek
 • Pavel Hůla - umělecký vedoucí komorního orchestru Praga Camerata
  portret Houslista Pavel Hůla prokazoval svůj výjimečný talent už od dětství, když se stal dvojnásobným vítězem Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1963 a 1964) a laureátem rozhlasové soutěže Concertino Praga  v kategorii klavírní trio (1969). Absolvoval Hudební fakultu Akademie múzických umění (HAMU) v Praze ve třídě Marie Hlouňové, postgraduálního studia komorní hry u Antonína Kohouta a mistrovských kurzů Vladimira Malinina ve Weimaru.
  Věnuje se sólové i komorní hře. V letech 1972–2000 byl předním členem souboru Pražští komorní sólisté, od roku 1975 do 2010 byl primáriem Kocianova kvarteta, se kterým absolvoval přes 3200 koncertů ve 32 zemích světa. Od roku 2001 je rovněž uměleckým vedoucím jím založeného komorního orchestru Praga Camerata.(www.pragacamerata.com). Na jaře roku 2010 nahradil na postu primária Pražákova kvarteta jeho zakládajícího člena Václava Remeše, a s tímto souborem vystupoval až do roku 2015 na 340 koncertech v prestižních sálech světa. Působí též v Trojanově triu, ve složení housle, kytara a akordeon. Pavel Hůla hraje mimo jiné na nástroj od Mathiase Albaniho z roku 1696, na který hrál v mládí Jaroslav Kocian a užívá francouzský smyčec od Nicole Descloux z roku 2011. Věnuje se též dirigování a od roku 2006 vyučuje na katedře strunných nástrojů na pražské AMU. V roce 2019 obdržel Cenu města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos při Kocianově soutěži a propagaci jména Jaroslava Kociana doma i ve světě.
 • Jan Mráček – Koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč
  portretPatří již od dětství mezi nej-výraznější talenty své generace. Již během studií u Magdalény Mickové a později Jiřího Fišera zís-kal mnoho ocenění z tuzemských i zahraničních soutěží. Pravidelně navštěvoval kurzy Václava Hudečka, což položilo počátek dlouhé a plodné spolupráce. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří 1. místo v soutěži konzervatoří z roku 2008 a o rok později ví-tězství na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. Jan Mráček se stal nejmladším laureátem Mezinárodní soutěže Pražského Jara 2010 a v roce 2014 získal první cenu na Stefanie Hohl Wettbewebr a Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Předseda komise komentoval vítězství slovy: „Jan je důstojným vítězem. Fascinoval nás od prvního kola. Nejen svými technickými schopnostmi, ale také svým charismatem na pódiu“.Od roku 2011 je nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako sólista vy-stoupil Jan Mráček s Kuopio Symphony Orchestra, Romanian Radio Symphony, obojí pod taktov-kou Saschi Goetzela, Lappeenranta City Orchestra (Finsko), s Českým národním symfonickým or-chestrem, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Janáčkovou filharmonií Ostrava a téměř všemi českými regionálními orchestry.
 • Pavel Kudelásek – Pražská konzervatoř, HAMU Praha
  portretAbsolvoval Pražskou konzervatoř v houslové třídě prof. J. Foltýna a HAMU v Praze ve třídě prof. A. Moravce. Studium si doplnil u prof. Kato Havas. Stál u zrodu houslového oddělení Konzervatoře v Českých Budějovicích. Od roku 1993 je profesorem houslové hry na Pražské konzervatoři a působí též na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Je autorem odborných prací (např.„Interpretace Bachových Sonát a partit pro sólové housle“). Je zván do porot domácích i mezinárodních soutěží a k vedení mistrovských kurzů. Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady významných souborů (Český komorní orchestr, Dvořákovo kvarteto, Pro Arte Antiqua), spolupracoval s Českým nonetem. Roku 2006 mu byla za propagaci české hudby udělena Masarykovou akademií umění cena Rudolfa II.
  www.triartmanagement.cz
 • Jiří Panocha – primárius Panochova kvarteta, HAMU Praha
  portretByl již od počátku své hudební kariéry vynikajícím houslistou. V roce 1972 vyhrál na Karajanově soutěži v Berlíně konkurs na místo koncertního mistra Mezinárodního studentského orchestru, ve kterém si zahrál pod Karajanovou taktovkou. Koncertoval ve většině evropských zemí a také v USA, Kanadě, Mexiku, Japonsku aj. Při studiu na Pražské konzervatoři založil v  roce 1968 pod vedením prof. Josefa Micky Panochovo kvarteto a ve své činnosti pokračovali i při studiu na HAMU v Praze. Pod vedením Jiřího Panochy kvarteto procestovalo téměř celý svět a nahrálo bezpočet hudebních nosičů u českých i zahraničních hudebních vydavatelství. Své dlouholeté zkušenosti zúročuje Jiří Panocha při pedagogické činnosti na Akademii múzických umění, kde vyučuje hře na housle. Skutečnost, že kvarteto hraje pod jeho vedením v nezměněné sestavě od roku 1971, svědčí o jeho dalším nesporném talentu, pozitivně ovlivňovat a stmelovat kolektiv.
  Panochovo-kvarteto
 • Milan Puklickýhudební režisér Českého rozhlasu
  portretNarozen 8.4.1952 v Praze. Jeho prvním učitelem houslí byl Ferdinand Gotwald, Ševčíkův žák. Absolvoval Pražskou konzervatoř a HAMU ve třídě Josefa Vlacha. Do roku 1985 vystupoval jako člen komorních souborů a sólista v mnoha státech Evropy a Ameriky. Soukromým studiem kompozice a dirigování si rozšířil teoretické i praktické hudební vzdělání. Od roku 1985 byl také hudebním režisérem v Československém, nyní Českém rozhlase. Od roku 1995 se věnuje výhradně tomuto oboru. Jako hudební režisér spolupracuje s domácími i zahraničními gramofonovými společnostmi hudebními tělesy, komorními soubory a sólisty. Spolupodílel se na mnoha nahrávkách, z nichž některé získaly významná mezinárodní ocenění (z poslední doby např. souborné orchestrální dílo Leoše Janáčka a 3 fragmenty z opery Julietta Bohuslava Martinů s dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem, nebo nahrávka roku BBC Smetanova tria, atd.).
 • Pavel Zejfart – člen Panochova kvarteta, ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav
  portretVěnoval se nejprve zpěvu, hře na klavír a herectví. V dětství se představil jako herec a zpěvák ( opera H. Krásy „Brundibár“, inscenace „Oliver Twist“ a film Václava Kršky „Jarní vody“ podle Turgeněvovy novely ). Na housle se začal učit hrát až v jedenácti letech a po soukromé přípravě u prof. J. Micky se stal jeho posluchačem I. ročníku Pražské konzervatoře. Na podzim roku 1968 se ujal role sekundisty Panochova kvarteta. Pavel Zejfart studoval komorní hru u prof. Raphaela Hillyera ve Weimaru a svá studia ukončil na AMU v Praze u prof. Nory Grumlíkové. Jako člen dnes světově uznávaného kvarteta se stal nositelem mnoha ocenění: titulu laureáta soutěže Pražského jara 1975, Zlaté medaile v Bordeaux (1976), Stern der Woche in München (1982), Zlaté desky Supraphonu (1982), Grand Prix Academie Charlese Crose v Paříži (1983) a prestižní ceny MIDEM-Cannes Classical Awards (1995). Pedagogicky působil a působí v Lake District Summer School of Music (Anglie), Yale University in Norfolk (USA) a Kusatsu Academy (Japonsko). Panochovo-kvarteto

Ceny a ocenění:

 • V každé kategorii může být udělena I., II. a III. cena; ceny může porota dělit.
 • Mohou být udělena také Čestná uznání.
 • Každý účastník získá Diplom za účast.

Mimořádné ceny a ocenění:

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek do soutěže: 15.9.2020

Přihláška

 • Účastnický poplatek ve výši 700,- Kč je nutno uhradit rovněž do 15.9.2020 převodem na bankovní účet: 115-4653090267/0100 
 • Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího ve tvaru: 13 - dále den, měsíc a rok ( např. je-li narozen 6.1. 2004, pište 13060104 a do zprávy pro příjemce uveďte: Soutěž JM a jméno soutěžícího, příp. název hudební školy, velmi nám tím usnadníte identifikaci platby.
 • Přihlášku vyplňte online a odešlete. Prosím netiskněte, neskenujte.
 • Účastnický poplatek je nevratný.
 • Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.
 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vyplněním a podáním přihlášky  zákonný zástupce soutěžícího souhlasí se zpracováním osobních údajů soutěžícího pro potřeby soutěže a s použitím obrazových záznamů a videozáznamů pro propagaci soutěže bez nároku na honorář.

Seznam doporučené (nepovinné) literatury:

 • Sylvie Bodorová: Dža More - pro sólové housle
 • Petr Eben:
  • Saul u věštkyně v Én-Dóru - starozákonní freska pro housle a klavír
  • Sonatina semplice
 • Luboš Fišer:
  • Ruce – Sonáta pro housle a klavír
  • Amoroso – pro housle a klavír (pouze pro II. a III. kategorii)
 • Ilja Hurník:
  • Ciacona pro housle a klavír
  • Grave pro housle a klavír (pouze II. a III. kategorie)
  • Partita pro housle a klavír (možný výběr)
  • Suita pro sólové housle (možný výběr)
 • Lukáš Hurník: Tři věty pro housle a klavír ( možný výběr )
 • Viktor Kalabis: Aleluja (žalm 150), op.74 - starozákonní freska pro housle a klavír
 • Oldřich F. Korte:
  • Filosofické dialogy
  • Elíhú kontra Jób – starozákonní freska pro housle a klavír
 • Jan Kučera:"Teče voda, teče" Sedm snadných variací na lidovou píseň ve slohu slavných skladatelů pro housle a klavír" Ke stažení zde.
 • Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
 • Vít Micka: Concertino pro housle a klavír, Zasněná víla pro housle a klavír
 • Luboš Sluka:
  • Consonanza con Mozart pro housle a klavír
  • Due pezzi – Dva elegické kusy pro housle a klavír
 • Lukáš Sommer: Déja vu - in memoriam Maurice Ravel pro housle a klavír

 

Děkujeme za podporu / Thank you for your support

sfk prague  parker2 P3
crystal bibelot  digi
 kplus
 svatky hudby pg  srpg  NCHF.png
svatky hudby  Alena Zejfarová  smolnice

 Rodina PhDr. Josefa Micky

       

 

Historie ročníků